Vad är Gud? En föredragsserie om Thomas av Aquinos filosofi och teologi

Kommande föreläsningar

There are no upcoming events at this time.

Ta del av tidigare föreläsningar

Aquino om Gud som alltings yttersta orsak (Video)

Aquino om Gud som alltings yttersta orsak (Aquinas on God as the Ultimate Cause of Everything) Ulf Jonsson, S.J. Newmaninstitutet, Uppsala Sedan upplysningstiden har idén att Gud är orsak till händelser i världen framstått som intellektuellt omöjlig. Bakom det står upplysningstidens förståelse av kausalitet och dess åtföljande deism. I vår tid växer det fram en ny syn på kausalitet som…

Continue reading

Thomas av Aquino om varats metafysik (Video)

Thomas av Aquino om varats metafysik Erik Åkerlund Newmaninstitutet En av de mer kända punkterna i Thomas av Aquinos metafysik är hans lära om den verkliga skillnaden mellan vara och väsen. Ett tings väsen är, kort sagt, det som bestämmer vilken typ av ting någonting är. Varat hos något är, å andra sidan, en akt, nämligen akten av att vara.…

Continue reading

Varför blev Gud människa? Thomas av Aquino om inkarnationens motiv (Video)

Varför blev Gud människa? Thomas av Aquino om inkarnationens motiv (Why God Became Human: Aquinas on the Motives of the Incarnation) Dr. Stefan Lindholm Johannelunds teologiska högskola I den här föreläsningen kommer jag att diskutera de skäl eller motiv som Thomas av Aquino ger för inkarnationen, både i relation till hans övergripande teologiska vision och den skolastiska kontext han verkade.…

Continue reading

Offer i världsreligionerna: Ett Thomistiskt perspektiv (Video)

Offer i världsreligionerna: Ett Thomistiskt perspektiv Prof. Clemens Cavallin Nord University Offer är vanligt förekommande i de kända religiösa traditionerna inklusive de så kallade världsreligionerna. I denna föreläsning presenterar Clemens Cavallin, professor i Religion, Livssyn och etik, ett thomistiskt perspektiv på offer som behandlar både dess universella natur och dess specifika kristna mening. Sacrifice is a common phenomenon in religious…

Continue reading

Existerar Gud? Thomas av Aquinos gudsbevis i samtida belysning (Video)

Existerar Gud? Thomas av Aquinos gudsbevis i samtida belysning Mats Wahlberg Umeå University Idag råder ett stort intresse för den medeltida teologen och filosofen Thomas av Aquino, som ofta betraktas som Katolska kyrkans ”husteolog”. Thomas var en stark försvarare av harmonin mellan tro och förnuft, och hans argument för Guds existens diskuteras fortfarande livligt i akademiska och andra sammanhang. Under…

Continue reading

en_USEnglish