“Vad är Gud? En föredragsserie om Thomas av Aquinos filosofi och teologi”

 

Online-serie på svenska

Det är gratis att delta, registrera dig bara för att få en länk från Zoom. Den kommer också att direktsändas på Youtube och Facebook.

 

Klicka på bilderna nedan för att se alla föredrag i serien.

Existerar Gud? Thomas av Aquinos gudsbevis i samtida belysning (Does God Exist? Aquinas’s Theistic Proofs in Contemporary Perspective)

 

Dr. Mats Wahlberg

 

14 December 2021

Offer i världsreligionerna: Ett Thomistiskt perspektiv (Sacrifice in the World Religions: A Thomistic Perspective)

 

Prof. Clemens Cavallin

 

27 Januari 2022

Varför blev Gud människa? Thomas av Aquino om inkarnationens motiv (Why God Became Human: Aquinas on the Motives of the Incarnation) 

 

Dr. Stefan Lindholm

 

15 Februari 2022

Aquinas och varandets metafysik (Aquinas & the Metaphysics of Being)

 

Dr. Erik Åkerlund

 

17 Mars 2022

Aquino om Gud som alltings yttersta orsak (Aquinas on God as the Ultimate Cause of Everything)

 

Doc. Ulf Jonsson, S.J.

 

28 April 2022

Subscribe to our Mailing List