Kontakt

Largo Angelicum, 1, 00184 Rzym, Włochy

[email protected]
    ZESPÓŁ

    O. Cezary Binkiewicz OP

    Dyrektor Instytutu Kultury św. Jana Pawła II

    Mikołaj Marczak

    JP2 Lectures // Marketing, Wydawnictwo & Organizacja wydarzeń