Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

Thomas av Aquino om varats metafysik

Mar 17 at 7:00 pm - 8:00 pm

Angelicum Thomistic Institute – Vad är Gud?

Thomas av Aquino om varats metafysik (Aquinas & the Metaphysics of Being)

Dr. Erik Åkerlund
Newmaninstitutet

17 Mars 2022
19:00 Rom/Stockholm

Lingua: Svedese

En av de mer kända punkterna i Thomas av Aquinos metafysik är hans lära om den verkliga skillnaden mellan vara och väsen. Ett tings väsen är, kort sagt, det som bestämmer vilken typ av ting någonting är. Varat hos något är, å andra sidan, en akt, nämligen akten av att vara. Denna sammansättning gäller inte bara för materiella ting som vi har omkring oss i den fysiska världen utan gäller också för immateriella ändliga substanser; det hade kunnat vara så att de inte vore. Bara i Gud finns inte denna sammansättning. Gud är ren akt, en ren akt av att vara. Gud har alltså inget väsen utöver sitt vara, eller – annorlunda uttryckt – Guds väsen är att vara. Från denna synvinkel kan man förstå varats överordning över väsen samt även Thomas lära om varats analogi: det vara som ändliga ting besitter är vara i analog mening till det vara som Gud har, eller snarare är – Han som är varat självt.

One of the more famous teachings in Thomas Aquinas’ metaphysics is that on the real difference between being and essence. The essence of a thing is, briefly, that which decides what kind of thing something is. The being of something, on the other hand, is an act, namely the act to be. This composition not only goes for material things in the physical world around us but also for immaterial finite substances; it could have been the case that they would not have been. Only in God we do not find this composition. God is pure act, a pure act of being. God does not have an essence over and above His being, then, or – put in a different way – God’s essence is being. From this vantage point, one can understand the superiority of being over essence and also Thomas’ teaching on the analogy of being: the being of finite things is being in an analogous sense to the being that God has, or rather is – He Who is being itself.

Erik Åkerlund tog en doktorsexamen i teoretisk filosofi med filosofihistorisk inriktning vid Uppsala universitet 2011. Sedan 2013 är han anställd som lektor i filosofi på Newmaninstitutet i Uppsala, en högskola som grundats och drivs av jesuitorden. Sedan 2018 är han studierektor vid Newmaninstitutet. Erik är filosofihistoriskt inriktad på skolastisk och tidigmodern filosofi. Ämnesmässigt ligger hans intressen inom metafysik och kunskapsteori.

Erik Åkerlund holds a PhD in theoretical philosophy with an emphasis on the history of philosophy from Uppsala University, 2011. Since 2013 he has held a position as lecturer in philosophy at The Newman Institute, a Jesuit run university college in Uppsala, Sweden. Since 2018, he has also held the position of Director of Studies at The Newman Institute. Within history of philosophy, Dr. Åkerlund is primarily interested in Scholastic and Early Modern philosophy. Thematically, his interests primarily lie within the areas of metaphysics and epistemology.

 

Contenuti Correlati

Dettagli

Data:
Lug 18
Ora:
3:19 pm
Tag Evento:
it_ITItaliano