Offer i världsreligionerna: Ett Thomistiskt perspektiv

Prof. Clemens Cavallin

Nord University

Offer är vanligt förekommande i de kända religiösa traditionerna inklusive de så kallade världsreligionerna. I denna föreläsning presenterar Clemens Cavallin, professor i Religion, Livssyn och etik, ett thomistiskt perspektiv på offer som behandlar både dess universella natur och dess specifika kristna mening.

Sacrifice is a common phenomenon in religious traditions including the major world religions. In this talk Clemens Cavallin, professor of Religion, Philosophies of Life and Ethics, will present a Thomistic perspective on sacrifice that highlights both its universal nature and its particular Christian meaning.

Clemens Cavallin is professor of Religion, Philosophies of Life and Ethics at Nord University Norway and associate professor of religious studies at the University of Gothenburg, Sweden. His latest book is En kort introduction till Offer (A Short Introduction to Sacrifice) published in 2021 by Veritas.

en_USEnglish