Aquino om Gud som alltings yttersta orsak (Aquinas on God as the Ultimate Cause of Everything)

Ulf Jonsson, S.J.

Newmaninstitutet, Uppsala

Sedan upplysningstiden har idén att Gud är orsak till händelser i världen framstått som intellektuellt omöjlig. Bakom det står upplysningstidens förståelse av kausalitet och dess åtföljande deism. I vår tid växer det fram en ny syn på kausalitet som är inspirerad av Aristoteles och Thomas av Aquino och som gör det lättare att förstå att Gud kan intervenera i världen och vara den yttersta orsaken till allting. I denna föreläsning skildras hur Thomas’ förståelse av kausalitet idag kan öppnar nya möjligheter att förstå Gud som alltings yttersta orsak.

Because of the Enlightenment understanding of causality and of its accompanying deistic worldview, the idea of God being the cause of events in the world has long been regarded as intellectually impossible. In our time a new understanding of causality, largely inspired by Aristotle and Aquinas, makes it easier to think of God both as the ultimate cause of everything and also as intervening in the events of the world.

Professor Ulf Jonsson, SJ föddes i Sverige 1960. Efter studier i latin och grekiska vid Uppsala universitet, inträde i Jesuitordens novisiat i Tyskland 1984. Doktorerade vid Uppsala universitet 1999 på en avhandling om Bernard Lonergans Gudsbevis. Docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet sedan 2010, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala sedan 2012.

Professor Ulf Jonsson, SJ was born in Sweden in 1960. After studying Latin and Greek at Uppsala University, he entered the Novitiate of the Jesuits in Germany in 1984. His PhD dissertation at Uppsala University in 1999 was on Bernard Lonergan’s proof of God’s existence. He is Assistant Professor of Philosophy of Religion at Uppsala University since 2010, and Professor of Philosophy of Religion at the Newman Institute in Uppsala since 2012.

en_USEnglish